Lite tankar om förskolans roll och metod (Självreflektion)

Här är några tankar om förskolans, pedagogens och barnens roll som flyger omkring i mitt huvud. Det finns många fler, men det här är några jag kan fånga på papper och förhoppningsvis beskriva på ett för andra begripligt sätt i nuläget. Förskolan fokuserar på utveckling och lärande, snarare än fostran. I den mån fostran fortfarande…Read more Lite tankar om förskolans roll och metod (Självreflektion)

Att visualisera en god lärmiljö

Gruppuppgift, Examinationsuppgift 4, 22 oktober 2014 Uppgiften går ut på att visualisera en lärmiljö kopplat till ett begrepp i förskolan och skriftligt reflektera kring arbetsprocessen. Vårt begrepp är hållbar utveckling. Vad är hållbar utveckling? “Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredsställa deras behov” (Bruntlandkommissionen,…Read more Att visualisera en god lärmiljö