Att visualisera en god lärmiljö

Gruppuppgift, Examinationsuppgift 4, 22 oktober 2014 Uppgiften går ut på att visualisera en lärmiljö kopplat till ett begrepp i förskolan och skriftligt reflektera kring arbetsprocessen. Vårt begrepp är hållbar utveckling. Vad är hållbar utveckling? “Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredsställa deras behov” (Bruntlandkommissionen,…Read more Att visualisera en god lärmiljö