One thought on “Förskolors hemsidor

 1. Anslag
  • Välkomnande bild
  • Texten är bra men för lång, kanske byta plats med framsidans text och verksamhetens text (får lättare en snabb översikt då på framsidan om er förskola).
  • Förslagsvis kan man flytta Variationsteorin texten och neråt till fliken om verksamheten.

  Struktur – navigering
  • Bra att ha en flik för föräldrar att logga in, kan kännas tryggt för föräldrar att bild och text inte syns för alla.
  • Enkelt att navigera sig på hemsidan

  Layout – bild, typsnitt, färg och film
  • Röd tråd genom temat ”olika”, följer med hela tiden
  • Passande bilder, bilderna hänger ihop med temat

  Innehåll – begripligt och intressant
  • Saknar en flik för viktiga dokument (Lpfö, Diskrimineringslagen osv). – Texten är intressant, men kan vara svår att greppa om man inte kan följa upp det via exempelvis Lpfö.
  • Få en bättre förklaring till redovisningen om vad man kan hitta via ”Logga in för föräldrar” – är det fler bilder på barnen i verksamheten, mer dokumentation?
  • Dokumentationen ger en bra inblick i hur en dag på förskolan kan se ut och vad barnen får göra.

  Lpfö
  • Bra citat till erat tema, men det vore bra om man fick tillgång till hela läroplanen via en länk, så det inte känns som ni valt ut vad föräldrarna måste känna till.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s