Kartor, konstverk… och kaniner

Det här är pedagogisk dokumentation av ett projekt som vi genomfört under några veckor. Utgångspunkten var att skapa ett projekt där vi jobbar med digitala resurser. Genom att välja att jobba med kartor så fick det digitala och det verkliga en naturlig sammankoppling. De mål ur läroplanen som jag utifrån denna dokumentation bedömer kommit mest i fokus är att barnen:

  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Vi utforskar Uppsala – och andra platser – med hjälp av google:s kartor och gatubilder. Utgångspunkten blir den blåa punkt på kartan som markerar förskolan. Det är lätt att hitta saker att intressera sig för, den digitala kartan är fylld med information om, och bilder på, både saker som vi känner igen och som är okända för oss. Vi dokumenterar vad vi gör genom att skriva ut bilder på intressanta platser eller saker som vi hittar och fästa dem på en papperskarta. Vi fäster nålar och drar trådar mellan bilden och platsen på kartan. Några av de saker vi intresserar oss för:

  • Var vi bor och hur det ser ut där vi bor.
  • Olika platser som vi känner igen, som Malmaskolan, Uppsala enskilda skola, Slottet, Willys och Ridskolor
  • Att “åka bil” längs med vägar för att ta sig mellan olika platser.
  • Symboler på kartan som markerar olika saker. Slottet är markerat med en symbol som liknar ett schacktorn. Sjukhuset är markerat med ett kors och symbolen för Da Vinci – och alla andra ställen där man lär sig saker – är en sorts hatt, en sorts studentmössa.
  • Konstverk. Utgångspunkten här är Sten Sturemonumentet som vi har så nära den blå punkten och därför snabbt upptäcker och känner igen. Vi hittar bilder på många kostverk som vi känner igen och har sett i verkligheten.

Vi går på flera upptäcktsfärder för att se kostverken vi sett på surfplattan ute i verkligheten. Vi hittar också fler konstverk som vi inte sett. “Det är en lite konstig häst”. “Det ser ut som en drake”. “Där är samma symbol som för sjukhuset, ett kors”, “Men det ser också ut som en bokstav”.

Vi märker att flera konstverk kan man göra saker med – sitta på, klättra upp i, känna på. En del av dem kan man till och med snurra på. Vissa saker är vi inte säkra på om det är ett konstverk eller inte. “Det där är ju som på en begravningsplats”

Vi hittar också många andra intressanta saker, ett rör som blåser ut kall luft står i en buske. “Det är nog för de inte vill ha den kalla luften där nere”. Ett lås på en lucka, kanske är det en skatt under den?

Ett barn tar med en bok som handlar om konstverk i Uppsala. Vi ser att det finns mycket kvar att upptäcka. Mattias tar med en stubbe och frågar om gruppen vill göra ett konstverk av den. De vill de gärna och börjar fundera på vad det ska bli och hur det ska se ut.

Vi tar hjälp av plattan igen för att tänka, skissa och ta fram idéer på vad vi vill göra i ett program där man kan rita på bilder. “ Det är en drake och här framme sprutar det fram eld”. “Det kan bli en Alicorn”. “Här är det en stuga där någon bor och sen kommer draken och hotar den”. “Här är drakens hand”.

Vi skapar konstverket tillsammans. En kanin flyttar in i stubben, som kanske också är en drake. Svenska flaggan hissas upp och det finns både mat till kaninen – i form av ett grillspett – och en raket som den kan åka långt med. Vi bestämmer tillsammans vad konstverket ska heta och funderar på var det kan stå för att många ska kunna se det. Vi får veta att konstverket kan ställas ut på Stadsbiblioteket. Vi inser också att vi gärna vill veta vad de som ser konstverket tycker, så vi ställer dit en brevlåda och hoppas på många svar.

Kaninens bo för dagen + Kaninens stad för Sverige = Kaninens bostad. Så blir konstverkets namn. Upptäckten att ordet bostad består av orden bo och stad fascinerar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s